សេច​ក្តីថ្លែង​ការណ៍ ពាក់ព័ន្ធ​និង​ការ​ក្លែង​ឯក​សារ​សា​ធារ​ណៈ ភូតកុហក បោ​កប្រាស់ និងបំពុលសាធារណមតិ របស់​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​គណបក្ស សម រង្ស៊ី


A13-08-2015-1 A13-08-2015-2