ឯកឧត្តម អ៊ី ឈាន និង លោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ ដឹកនាំ ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តចុះពិនិត្យ ព្យបាលជំងឺ ផ្តល់វ៉ែនតាដល់ចាស់ជរា ប្រជាពលរដ្ឋ ដោយឥតគិតថ្លៃ និងពិសារនំបញ្ចុកឯកភាពជាតិនៅភូមិអូរ៧៥