ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ កាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនទទួលបានជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន $៣១១,៤៤២ ពីកម្មវិធីមិទ្ទីងអបអរខួបទី១៥៦ នៃទិវាពិភពលោក កាកបាទក្រហម អឌ្ឍចន្ទក្រហម ៨ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៩