សន្និបាទបូកសរុបសភាពការណ៍លទ្ធផលប្រតិបត្តិការឆ្នាំ២០១៨ និងផ្សព្វផ្សាយទិសដៅបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប៉ៃលិនត្រូវបានបិទបញ្ចប់

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារអនុក្រឹត្យលេខ២៤០ អនក្រ.បក សេចក្តីណែនាំលេខ៧៨៨ និង៧៨៩ ស.មសណន និងបទដ្ឋានគត្តិយុត្តពាក់ព័ន្ធជូនមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល