ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តប៉ៃលិនបាននាំយកអំណោយចែកជូន បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពខ្វះខាតចំនួន ០៣ឃុំ ស្ថិតនៅ ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិន