គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនបើកវគ្គអប់រំស្តីពីកម្មវិធីពង្រឹងការអនុវត្តន៍សេចក្តីសម្រេចកំណត់ហេតុលេខ២០៦ របស់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តប៉ៃលិន និងព្រះសង្ឃទាំង២គណៈ បាននិមន្ត និងអញ្ជើញចុះសាកសួរសុខទុក្ខអ្នកជាប់ឃុំ ក្នុងពន្ធនាគារខេត្តប៉ៃលិន បន្ទាប់ពីបញ្ចប់បុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ