គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស ខេត្តប៉ៃលិន ប្រជុំពិនិត្យ ពិភាក្សារបាយការណ៍ប្រចាំខែវិច្ឆិកា និងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប៉ៃលិនស្នើរដល់រដ្ឋបាលក្រុង/ស្រុក មន្ទីរជំនាញ ត្រូវណែនាំ ក្រុមហ៊ុនដឹកសំរាមអោយខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ប្រមូលសំរាមនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈ ប្រព័ន្ធបង្ហូទឹក រង្វង់មូល សួនច្បា ដើម្បីអោយមានសោភ័ណ្ឌស្អាតស្រស់បំពង