ឯកឧត្តម ផាន់ ចាន់ថុល ប្រធានក្រុមការងារ បក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចុះជួយសង្កាត់បរយ៉ាខា និងក្រុមការងារទាំងអស់ បានអញ្ជើញកាន់បិណ្ឌ នៅវត្តបរហ៊ុយ