ឯកឧត្តម កើត សុធា អភិបាលខេត្ត ឯកឧត្តម ឡី ចាន់ឆាយ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត អញ្ជើញកាន់បិណ្ឌ វេនទី១៤ នៅវត្តបរហ៊ុយ និងវត្តភ្នំយ៉ាត