លោក ជំទាវ ជា លាភ នាំយកថវិកាគ្រឿងឧបភោគ បរិភោគឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមគ្រួសារសពយុវតី ម៉ែន សាន់រ៉ា នៅភូមិបឹងព្រលឹត