ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការសប្បុរសជននិងពុទ្ធបរិស័ទ្ធជិតឆ្ងាយផ្តួចផ្តើមធ្វើបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីដង្ហែប្រគេន ព្រះសង្ឃវត្តរតនគីរី សីលារាម(ហៅវត្តបហ៊ុយ)