ឯកឧត្តម វ៉ាន់ សុមេធ និងលោកជំទាវ លោក ជា ចាន់ឌិន ស្នងការនគរបាលខេត្តប៉ៃលិន និងពុទ្ធបរិស័ទ្ធជិតឆ្ងាយផ្តួចផ្តើមធ្វើបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីនៅវត្តបេងសុវណ្ណារាម