ឯកឧត្តម កើតសុធា ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិន រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តប៉ៃលិន និងពុទ្ធបរិស័ទ្ធជិតឆ្ងាយបានដង្ហែអង្គកឋិនទានសាមគ្គី វេប្រគេនព្រះសង្ឃវត្តសន្តិមារាម (ហៅវត្តអូរច្រា)