សមត្ថកិច្ចនគរបាលក្រុងប៉ៃលិនចុះបង្រ្កាបការចែកចាយគ្រឿងញៀនចំនួន39គ្រាប់និងម៉ាទឹកកក៣កញ្ចប់តូច ចាប់ជនល្មើសចំនួនបាន១នាក់