ក្រុមហ៊ុន Pailin Flamingo ដែលមានទីតាំងនៅភូមិផ្សាព្រំ ឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅចែកអំណោយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន១៩៩គ្រួសារ