ផ្លូវប្រវែង១០២៥ម៉ែត្រពីរង្វង់មូលភូមិក្ងោក មកដល់ភូមិចំការកាហ្វេត្រូវធ្វើជួសជុលកែលំអឡើងវិញ