លោក ឌិន គឹម ប្រធានក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយសង្កាត់ទួលល្វាបានចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកថវិការ២០០ដុល្លាជូនលោក ស សីហា មានជំងឺលើស ឈាមខូច១ជំហៀងខ្លូន