លោកស៊ុន យី អភិបាលក្រុងប៉ៃលិននំាយកសំភារៈនិងថវិការទៅចូលរួមរំលែកទុក្ខ លោក ឡុង ស៊ីនិន ដែលទទួលមរណៈភាពនៅភូមិខ្លុង សង្កាត់អូតាវ៉ៅ ខេត្តប៉ៃលិន