ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តប៉ៃលិនបានយកសំភារៈចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតស្បៀង ចំនួន6គ្រួសារស្ថិតនៅភូមិអូរបេង ឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន