សាខាកាំកុងត្រូលខេត្តប៉ៃលិនផ្សព្វផ្សាយពីអនាម័យសុវត្ថិភាពម្ហូប អាហារដល់សិស្សានុសិស្សនៅអនុវិទ្យាល័យផ្សាព្រំ