អ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារខេត្តប៉ៃលិនត្រូវបានព្រះមេគុណ គណៈធម្មយុត្តិកនិកាយខេត្ត និមន្តផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ អំពីទ្រឹស្តី សីលទាំង៥ របស់ព្រំសាម្មាសម្ពុទ្ធ សំរាប់អោយទណ្ឌិតគោរពប្រតិបត្តិ