មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រជុំស្តីការអនុវត្តច្បាប់ ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៦រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ


​(20-01-2016) ប៉ៃលិន៖ រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​២០​ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៦ ​នៅ​សាល​ប្រជុំ​មន្ទីរ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ខេត្ត​ប៉ៃលិន​ បាន​បើក​កិច្ច​ប្រជុំ​ស្តី​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ឆ្នាំ​២០១៦​ រដ្ឋ​បាល​ថ្នាក់​ជាតិ​ ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព​ ឯក​ឧត្តម​ អៀង​ វុធ​ អភិ​បាល​រង​ខេត្ត​ប៉ៃលិន ​លោក​រៀម ​សុមាន​ ប្រធាន​មន្ទីរ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ខេត្ត​ និង​មាន​ការ​អញ្ចើញ​ចូល​រួម​ពី​សំណាក់​លោក​លោក​ស្រី​ប្រធាន​អនុ​ប្រធាន​មន្ទីរ ​និង​ប្រធាន​ អនុ​ប្រធាន​ការិយា​ល័យ​រដ្ឋ​បាល​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​អង្គ​ភាព​មន្ទីរ​ស្ថាប័ន​ ជំវិញ​ខេត្ត​ផង​ដែរ​។​

​          លោក ​រៀម​ សុមាន​ ប្រធាន​សេដ្ឋ​កិច្ច​និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ខេត្ត​បាន​ណែ​នាំ​ដល់​មន្ទីរ​ជំនាញ​ទាំង​អស់​ត្រូវ​តែ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ស្វែង​យល់​ពី​និតិ​វិធី​សំរាប់​ធ្វើ​ផែន​ការ​ការ​ងារ​ចំណាយ​និង​ចំណូល​និង​ផែន​ការ​ផ្សេងៗ​ ទៅ​តាម​ត្រី​មាស​នីមួយៗ​ អោយ​បាន​ច្បាស់​លាស់ ​និង​ដើម្បី​អនុវត្តន៏​គោល​នយោ​បាយ​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​អោយ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​និង​ទទួល​បាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ​។​ទទឹ្ទម​នឹង​នេះ​ស្នើ​អោយ​មន្ទីរ​ទាំង​អស់​ត្រូវ​តែ​រៀប​ចំ ​ឯក​សារ​សកម្ម​ភាព​ការ​ងារ​និង​ផែន​ការ​ថវិកា ​អោយ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ទៅ​តាម​សកម្ម​ភាព​នីមួយ​ៗ​ដើម្បី​ជៀស​វាង​កុំ​អោយ​មាន​បញ្ហា​ខុស​និតិ​វិធី​ច្បាប់​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​។

​បន្ទាប់​ពី ​លោក​ ផែន​ រ៉ា​វុធ​បាន​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ស្តី​ពី​ការ​អនុត្ត​ច្បាប់​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ឆ្នាំ​២០១៦ ​ដើម្បី​អោយ​មន្ត្រី​អង្គ​ភាព​មន្ទីរ​ជំនាញ​ទាំង​អស់​យល់​ជ្រាប​កាន់​តែ​ច្បាស់​រួច​មក​ កិច្ច​ប្រជុំ​បាន​ពិភាក្សា ​និង​លើក​ឡើង​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​នានា​ដែល​កើត​មាន​ឡើង​កន្លង​មក​ផង​ដែរ​។​

ឯក​ឧត្តម ​អៀង ​វុធ​ អភិ​បាល​រង​ខេត្ត​ប៉ៃលិន​បាន​មាន​ប្រសាសន៏​កោត​សសើរ​ដល់​ក្រសួង​សេដ្ឋ​កិច្ច​និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ដែល​បាន​បើក​កិច្ច​ប្រជុំ​ស្តី​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ឆ្នាំ​២០១៦​ថ្នាក់​ជាតិ​ ដល់​មន្ត្រី​អង្គ​ភាព​មន្ទីរ​ជំនាញ​ទាំង​អស់​អោយ​បាន​ យល់​កាន់​តែ​ច្បាស់​ពី​ច្បាប់​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​។ ​ឯក​ឧត្តម​ បាន​ជំរុញ​ដល់​មន្ត្រី​អង្គ​ភាព​មន្ទីរ​ស្ថាប័ន​ជំនាញ​ទាំង​អស់​ត្រូវ​យក​ចិត្ត​ទុក​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​រៀន​សូត្រ​ ស្តាប់​ការ​ពន្យល់​និង​ណែ​នាំ​ពី​សំណាក់​គ្រូ​ឧទ្ទេស​មក​ពី​ក្រសួង​សេដ្ឋ​កិច្ច​និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​អោយ​បាន​ច្បាស់​លាស់​ដើម្បី​ងាយ​ស្រួល​ចុះ​ទៅ​អនុ​វត្ត​ការ​ងារ​ជាក់​ស្តែង​ទទួល​លទ្ធ​ផល​ល្អ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​។​ព្រម​ជា​មួយ​នេះ ​គ្រប់​អង្គ​ភាព​មន្ទីរ​ស្ថាប័ន​ជំនាញ​ទាំង​អស់​ត្រូវ​តែ​កាត់​បន្ថយ​ភាព​អសកម្ម​ដែល​កើត​ឡើង​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លង​មក​ ហើយ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​ការ​ងារ​ទៅ​តាម​ផែន​ការ​ថវិកា​ និង​ផែន​ការ​សកម្ម​ភាព​ការ​ងារ​របស់​ខ្លួន​អោយ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ ច្បាស់​លាស់​និង​ ធ្វើ​ការ​កែ​ប្រែ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ការ​ងារ​និង​សកម្ម​ភាព​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​អោយ​បាន​ល្អ​ និង​ទទួល​បាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​។​

cpp-20-01-2016-009 cpp-20-01-2016-010 cpp-20-01-2016-011 cpp-20-01-2016-012 cpp-20-01-2016-013 cpp-20-01-2016-014vv

[youtube id= “b9DBd_ZG6XQ”]