គណៈកម្មការចំរុះចុះហាមឃាត់និងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការរំលោភឈូសឆាយដីព្រៃភ្នំនៅភូមិផ្សារព្រំ ឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន