ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប៉ៃលិនប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ និងផ្សព្វផ្សាយផែនការ ការពារបុណ្យចូលឆ្នាំ ចិន វៀតណាម និង បូកសរុបលទ្ធផលការងារ ប្រចាំខែមករានិង លើកទិសដៅការងារបន្ត