ទំនិញដែលខូចគុណភាព និងហួសសុពលភាព ចំនួន៤១៦,៨១គីឡូក្រាមត្រូវបានសាខាកាំកុងត្រូលខេត្តប៉ៃលិនដុតកំទេចចោល