ឯកឧត្តម កើតសុធាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលនិងជាប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិន អញ្ជើញចូលរួមបុណ្យសព លោក ដាម ផេន គម្រប់៧ថ្ងៃ