លោកឌិន គឹម ប្រធានក្រុមការងារគណ:បក្សកម្ពុជា ចុះជួយសង្កាត់ទួលល្វា ជួបប្រជុំជាមួយបក្សភូមិ បក្សសង្កាត់ ពិនិត្យសភាពការណ៏នៅតាមភូមិ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ