ឯកឧត្តម អ៊ី ឈាន និង លោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ ក្នុងនាមកាកបាតក្រហមកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិន បានបន្ត ចុះចែកទឹកស្អាតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ចំនួន ០៣ ភូមិក្នុងឃុំស្ទឹងត្រង់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន