ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ ក្រុងប៉ៃលិន បន្តចុះចែកទឹកស្អាតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ៤០គ្រួសារនៅភូមិថ្មី សង្កាត់ទួលល្វា ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន