ឯកឧត្តម កើត សុធា អភិបាលខេត្តប៉ៃលិនអនុញ្ញាតិអោយលោក Andrew yangតំណាងក្រុមហ៊ុន Gold draon ជួបពិភាក្សាការងារ និងស្វែងយល់ពីភូមិសាស្រ្ត ការអភិវឌ្ឍន៏របស់ខេត្តប៉ៃលិន