ក្រុមការងារមូលនិធិ ឯកឧត្តម ប៉ាន់ សូរស័ក្ក នាំយកសំភារៈ និងថវិកាចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារខ្យល់កន្រ្តាក់