ឯកឧត្តម កើត សុធា និងលោកជំទាវព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ និងប្រជាពលរដ្ឋខេត្តប៉ៃលិនប្រារព្ធពិធីបុណ្យវិសាខបូជា