ឯកឧត្តម ផាន់ ចាន់ធុល អភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិន អញ្ជើញសាកសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកសំភារៈសិក្សាឧបត្ថម្ភ ដល់ក្មួយៗសិស្សានុសិស្ស