មន្ត្រីសាខាកាំកុងត្រូលខេត្តប៉ៃលិនបន្តយុទ្ធនាការចុះត្រួតពិនិត្យនិងដកហូតទំនិញខូចគុណនិងហួសសុពលភាពដែលដាក់តាំងលក់នៅតាមតូបនានា