ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តប៉ៃលិនអញ្ជើញសាកសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ចំនួន ១០គ្រួសារ នៅឃុំស្ទឹងត្រង់