ឯកឧត្តម កើត សុធា ដឹកនាំក្រុមការងារគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយ ឃុំ-សង្កាត់ ពិនិត្យការដ្ឋានកំពុងស្ថាបនាស្ពានបេតុងនៅភូមិអូរស្ងួត និងពិនិត្យស្រះទឹកជីកថ្មី អណ្តូងស្នប់ និងស្ថានភាពទឹកនៅសំណង់ធារាសាស្រ្តស្រុកសាលាក្រៅ