ពីធីបុណ្យចម្រើនអាយុវឌ្ឍនៈមង្គល ៧៨ ឈានចូល ៧៩ ព្រះវស្សា ព្រះគ្រូ រតនមុនី ចាន់ គង់ ព្រះរាជាគណៈថ្នាក់ចត្វា ព្រះមេគណគណៈមហានិកាយខេត្តប៉ៃលិន និង ជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តគិរីរតនារាមភ្នំយ៉ាត