រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន រៀបចំពិធីក្រុងពាលីបញ្ចុះបឋមសិលា ក្នុងការសាងសង់អាគាររដ្ឋបាលសាលាខេត្តថ្មី ដើម្បីបម្រើសេវារដ្ឋបាលខេត្តអោយបានកាន់តែល្អប្រសើរ