ជនពិការក្រីក្រនៅតាមសហគមន៏ខេត្តប៉ៃលិនចំនួន២៣២នាក់ ត្រូវបានក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាផ្តល់ប័ណ្ណសង្គមកិច្ច និងបើកគណនីយនៅធនាគារ អេស៊ីលេដា


​(28-06-2016) ប៉ៃលិន៖ ព្រឹក​ថ្ងៃទី២៨ ​មិថុនា​ឆ្នាំ២០១៦ ​ឯក​ឧត្តម​ សែម ​សុខា​ រដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រសួង​សង្គម​កិច្ច ​និង​ឯក​ឧត្តម​ កើត ​សុធា ​អភិបាល​នៃ​គណៈ​អភិបាល​ខេត្ត​ប៉ៃលិន ​បាន​ជួប​សំណេះ​សំណាល​ជា​មួយ​បងប្អូន​ជន​ពិការ​ដើម្បី​ ប្រគល់​ប័ណ្ណ​របប​គោល​នយោបាយ​សង្គម​កិច្ច ​សម្រា​ប់​ជន​ពិការ ​និង​បើក​គណនីយ​នៅ​ធនាគា​អេស៊ី​លីដា ​ជូន​ជន​ពិការ​ក្រីក្រ​តាម​សហគមន៍​ខេត្ត​ប៉ៃលិន​។​

​តាម​ទិន្នន័យ​បង្ហាញ​ថា ​ជន​ពិការ​ទូទាំង​ខេត្ត​បៃ៉លិន​មាន​ចំនួន​១៤០៤នាក់ ​ក្នុង​តំណាក់​កាល​ដំបូង​នេះ​ក្រុម​ការងារ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​បងប្អូន​ជនពិការ​ចំនួន​២៣២នាក់  ​ដែល​ចំនួន​នៅ​សល់​ក្រុម​ការងារ​នឹង​ចុះ​ស្រង់​សតិ​បន្ត​បន្ទាប់​ទៀត។​ ប័ណ្ណ​ដែល​ត្រូវ​ផ្តល់​ជូន​បងប្អូន​ជនពិការ​មាន​បី​ប្រភេទ ​កំរិត​ស្រាល​ កំរិ​តមធ្យម​ និង​កំរិត​ធ្ងន់ ​ក្នុង​នោះ​កំរិត​ស្រាល​ផ្តល់​ជូន​ក្នុង​១ឆ្នាំ​ចំនួន៣​ខែ​ មធ្យម​៦ខែ ​និង​ធ្ងន់​១២ខែ ​ដោយ​ឡែក​សម្រាប់​ខេត្ត​ប៉ៃលិន ​បាន​កំណត់​យក​តែ២​ប្រភេទ ​គឺ​កម្រិត​មធ្យម ​និង​កំរិតធ្ងន់​។​

​ឯក​ឧត្តម ​កើត ​សុធា ​អភិបាល​នៃ​គណ​អភិបាល​ខេត្ត​ប៉ៃលិន​បាន​មាន​ប្រសាសន៏​ថា​៖​រាជរដ្ឋា​ភិបាល​បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដល់​ផ្តល់​អទិភាព​ដល់​ជនពិ​ការ ​និង​បាន​ផ្តល់​ប្រាក់​របប​គោល​នយោបាយ​ជូន​បងប្អូន​ក្រីក្រ​ជា​ជនពិការ​ទាំង​អស់ ​។​ឯក​ឧត្តម​ថា៖​ក្រុម​ការងារ​សមា​គមអតីតៈ​យុទ្ធជន​កម្ពុជា​ខេត្ត​ប៉ៃលិន​និង​បន្ត​ចុះ​វាយ​តម្លៃ​និង ​ស្រង់​សតិ​ទិន្ន័យ​ របស់​សមា​ជិក​ទាំង​អស់​ទៅ​តាម​គេហដ្ឋាន​ផ្ទាល់​អោយ​ត្រឹម​ត្រូវ​ច្បាស់​លាស់​បន្ថែម​ទៀត​នៅ​ពេល​ខាង​មុខ​។​(ឃ្លីប)​

​ឯក​ឧត្តម​សែម ​សុខា ​រដ្ធ​លេខាធិការ​ក្រសួង​សង្គម​កិច្ច​អតីត​យុទ្ធជន​និង​យុវនីតិ​សម្បទា ​បាន​មាន​ប្រសាសន៏​ថា៖​ក្រោម​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល ​ក្រសួង​សង្គម​កិច្ច​អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវនីតិសម្បទា​បាន​ឯក​ភាព​ជា​មួយ​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​ខេត្ត​ប៉ៃលិន ​បាន​ចុះស្រាវ​ជ្រាវ​រក​ជន​ពិការ​ក្រីក្រ​នៅ​ខេត្ត​ប៉ៃលិន​បាន​ចំនួន​១៤០៤នាក់​ក្នុង​នោះ​បងប្អូន​ជន​ពិ​ការ​ក្រីក្រ​ដែល​មាន​ប័ណ្ណ​សម​ធម៌​ចំនួន​២៣២នាក់    ​   ដែល​បាន​ប្រកាស​ចូល​ក្នុង​ក្រសួង​សង្គម​កិច្ច​​អតីត​យុទ្ធ​ជន ​និង​យុវនីតិ​សម្បទា​។ ​ឯក​ឧត្តម​បន្ត​ថា​៖​ការ​ផ្តល់​ប័ណ្ណ​សង្គម​កិច្ច​ និង​បើក​គណ​នីយ​នៅ​ពេល​នេះ ​គឺ​បាន​សហការ​ជា​មួយ​ធនាគារ​អេស៊ីលី​ដា​ប្រចាំ​ខេត្ត​ប៉ៃលិន​  និង​  គណៈកម្មាការ​អនុវត្ត​គោល​នយោបាយ​ថ្នាក់​ខេត្ត​ ។​(​ឃ្លីប​)​

​បងប្អូន​ជន​ពិការ​ដែល​បាន​ទទួល​ប័ណ្ណ​របប​គោលន​យោបាយ​សង្គម​កិច្ច​ បាន​ថ្លែង​គុណ​ដល់​រាជរដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​ដែល​បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ដល់​ជីវភាព​របស់​ពួក​គាត់​។​( ឃ្លីប​)​

cpp-29-06-2016-001 cpp-29-06-2016-002 cpp-29-06-2016-003 cpp-29-06-2016-004vv

[youtube id= “w9UMH3cClF4”]