ឯកឧត្តម ឡី ចាន់ឆាយ អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលបានមកចូលរួមជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា