ឯកឧត្តម ឡី ចាន់ឆាយ និងលោកជំទាវ នាំយក ទៀនវស្សា និងគ្រឿងបរិក្ខាប្រគេនដល់ ព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តស្រែអន្ទាក់