រដ្ឋបានខេត្តប៉ៃលិនប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនថ្ងៃ២៦មិថុនាឆ្នាំ២០១៦ក្រោមប្រធានបទ(ចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីជីវិតនិងសហគមគ្មានគ្រឿងញៀន)