ឯកឧត្តម កើត សុធា អភិបាលខេត្តប៉ៃលិន អនុញ្ញាតឲ្យ លោកគ្រូសាស្រ្តាចារ្យជប៉ុន ណាកាសេកាស៊ូយ៉ា ជួបសំណេះសំណាលនិងសម្តែងការគួរសម