ឯកឧត្តម កើត សុធា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត ជំរុញឲ្យមន្ត្រីរាជការគ្រប់ស្ថាប័នត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងការងារ និង អនុវត្តការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀត