មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តប៉ៃលិនបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាប្រឈមនៃការនាំចេញកសិផលខ្មែរទាំង៦ខេត្តនៅភាគពាយព្យ