ឯកឧត្តម កើត សុធា អភិបាលនៃគណអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនព្រមជាមួយលោកជំទាវ គង់ ស្តី អញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្ងៃដំបូងនៅសង្កាត់ទួលល្វា ក្រុងប៉ៃលិន