ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តអញ្ជើញសាកសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយទៅឧនត្ថម្ភដល់ជនរងគ្រោះក្ររឡាប់ឡានកំពុងសំរាកព្យាបាលរបួសនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប៉ៃលិន