ឯកឧត្តម ឡី ចាន់ឆាយ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប៉ៃលិន និងឯកឧត្តម កើត សុធា អភិបាលខេត្តប៉ៃលិន បានអញ្ជើញកាន់បិណ្ឌវេនទី៩ នៅវត្តរតនគិរីសីលារាម ហៅវត្តបរហ៊ុយ