ឯកឧត្តម ផាន់ ចាន់ធុល អភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនអញ្ញើញបើកវិញ្ញាសារប្រឡងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីលេខាធិការរដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន៥៦នាក់សំរាប់ឆ្នាំ២០១៦នេះ