ឯកឧត្តម គង់ ដួង ប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តប៉ៃលិនបានដឹកនាំមន្រ្តីក្រោមឱវាទនៃមន្ទីរព័ត៌មាននៃស្ថានីយទូរទស្សន៍-វិទ្យុខេត្តប៉ៃលិន ចួលរួមកាន់បិណ្ឌវេនទី១១ នៅវត្តប៉ៃលិនធម្មាភិវឌ្ឍន៍ ហៅវត្តអូររអិល