ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្នើអោយគណអភិបាលរឹតបន្តឹងអោយបានខ្លាំងថែមទៀតលើការងារបង្ក្រាប ទប់ស្កាត់ ការចរាចរ ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន