រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនប្រជុំផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារសារាចរណែនាំលេខ ០៥ សរណន ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្តីពីវិធានការចាំបាច់នានាក្នុងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ដល់មន្រ្តីរាជការ កងកំលាំងប្រដាប់អាវុធ នៃមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញជុំវិញខេត្ត